15. Magnetyzm
15.1. Magnesy trwałe
15.2. Pole prądów
15.3. Indukcja magnetyczna
15.4. Przenikalność
15.5. Magnetyki
15.6. Dwa prądy
15.7. Prawo Ampera
15.8. Zastosowanie prawa Ampera
15.9. Dipol magnetyczny
15.10. Siła Lorentza
15.11. Zast. pól magnet.
a) akceleratory

15.12. b) selektor prędkości
15.13. c) spektrograf masowy
15.14. d) lampa kineskopowa
15.15. Magnetostatyka - podsumowanie