16. Elektromagn.
16.1. Indukcja elektromagnetyczna
16.2. Siła elektromotoryczna indukcji - SEM
16.3. Prądy wirowe
16.4. Samoindukcja
16.5. Współczynnik samoindukcji zwojnicy
16.6. Dlaczego nie wolno wyszarpywać przewodu odkurzacza
16.7. Indukcja wzajemna
16.8. Prądnica prądu przemiennego
16.9. Prąd trójfazowy
16.10. Praca prądu przemiennego
16.11. Obwody RLC prądu przemiennego
16.12. Transformator
16.13. Elektryczny obwód drgający
16.14. Fale elektromagnetyczne
16.15. Własności fal elektromagnetycznych
16.16. Polaryzacja światła
16.17. Interferencja światła
16.18. Warunek interferencji
16.19. Elektromagnetyzm – podsumowanie