18. Półprzewodniki
18.1. Półprzewodniki
18.2. Linie i pasma energetyczne w atomie
18.3. Półprzewodniki domieszkowe typu n
18.4. Półprzewodniki domieszkowe typu p
18.5. Dioda półprzewodnikowa
18.6. Przepływ prądu przez diodę
18.7. Dioda jako prostownik jednopołówkowy
18.8. Dioda jako prostownik dwupołówkowy
18.9. Dioda elektroluminescencyjna LED
18.10. Tranzystor bipolarny jako wzmacniacz
18.11. Tranzystor bipolarny jako przełącznik
18.12. Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne
18.13. Półprzewodniki-podsumowanie