4. Energia
4.1. Skutki oddziaływań ciał z otoczeniem
4.2. Czy pęd decyduje o skutkach
4.3. Energia kinetyczna
4.4. Zmiana energii kinetycznej
4.5. Zmiana energii a praca
4.6. Zasada zachowania energii
4.7. Praca
4.8. Jaka może być praca
4.9. Dlaczego Ek = mv2/2
4.10. Podsumowanie