8. Oscylator
8. Oscylator harmoniczny
8.1. Kinematyka Wychylenie
8.2. Prędkość
8.3. Przyspieszenie
8.4. Dynamika Siła
8.5. Wykresy
8.6. Wahadło matematyczne
8.7. Wahadło fizyczne
8.8. Siła sprężystości
8.9. Energia potencjalna
8.10. Energia oscylatora
8.11. Rezonans
8.12. Składanie drgań
8.13. Składanie drgań równoległych
8.14. Drgania równoległe-analiza
8.15. Składanie drgań prostopadłych
8.16. Oscylator podsumowanie