9. Fale
9.1. Równanie fali
9.2. Zasada Huygensa
9.3. Odbicie fali
9.4. Załamanie fali
9.5. Polaryzacja fali
9.6. Dyfrakcja fali
9.7. Fala stojąca
9.8. Warunki interferencji
9.9. Fale mechaniczne – podsumowanie