Definicja, prawo

Wszystkie słowa kiedyś zostały zdefiniowane. Każdemu słowu zostało przypisane określone znaczenie. Znając definicję słowa jesteśmy w stanie się porozumiewać. Jeśli rozmówcy wiedzą, co dane słowo znaczy, to mogą się porozumieć. Najlepiej wiedzą to ci, którzy uczą się języków obcych.

Kto to jest mama?   Mama jest to pani, która mnie urodziła, kocha mnie, karmi, ubiera, dba o mnie...

Co nazywamy krzesłem?   Krzesłem nazywamy drewniany mebel, który ma cztery nogi, siedzisko, oparcie i który służy do siedzenia...


I tak możemy definiować znaczenie każdego słowa. Zwróćmy uwagę na to, że:

definicja jest to zdanie, które zawiera słowa: "...jest to ..." lub " ...nazywamy...".


Przed chwilą zdefiniowaliśmy... definicję.

Będziemy definiowali wiele wielkości fizycznych. Każda z nich będzie zawierała powyższe słowa (lub zbliżone do nich).

Definicje będą koloru zielonego i będą podkreślone.

Definicje wielkości fizycznych będą podawane również w postaci wzorów. Wzory definicji też będą koloru zielonego i będą podkreślone.

Badając różne zjawiska będziemy szukali praw (prawidłowości), które w tych zjawiskach zachodzą. Będziemy chcieli ustalić co zależy od czego i jeszcze w jaki sposób zależy?

Prawo to zdanie mówiące: która z wielkości fizycznych zależy od której i w jaki sposób.

W codziennym życiu też znamy pewne prawa i stosujemy się do nich. Np.:

 jeśli przy temperaturze minus 20o wyjdziesz w letnim ubraniu na sanki, to się przeziębisz i będziesz chorował. 

W tym prawie (którego rygorystycznie przestrzegają nasze mamy) jest powiedziane, że nasze zdrowie zależy od tego jak się ubieramy. Jest jeszcze powiedziane: w jaki sposób nasze zdrowie zależy od naszego ubierania się - źle się ubieram, to będę chorował.

 Jeśli swoje miesięczne kieszonkowe wydasz w ciągu tygodnia, to w następnych tygodniach możesz pomarzyć o lodach. 

W tym prawie, twoje delektowanie się lodami zależy od szybkości wydawania przez ciebie kieszonkowego, które tata z mamą ci przyznali na miesiąc. Mówi jeszcze jak od tego zależy - przy takim tempie wydawania pieniędzy w czasie trzech następnych tygodni możesz zapomnieć o lodach.

Takich praw, do których stosujemy się w życiu jest wiele. Nie zapisujemy ich sobie w zeszycie (a może robisz to czasami na ścianie w swoim pokoju? - słusznie!). Często przyjmują one skrótową postać tzw. mądrości ludowych (przysłów), np.:

 gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. 

To też jest prawo. Ono mówi, że stan twoich nóg zależy od tego, czy skaczesz. Jeśli skaczesz, to w jaki sposób zależy stan twoich nóg od skakania? Tylko w jeden - złamiesz nogę. Wszyscy o tym wiemy, że przesłanie tego przysłowia jest ogólniejsze.

 Wszystkie prawa fizyki w tym podręczniku będą koloru niebieskiego i ujęte będą w ramkach. 


W odróżnieniu od praw życia codziennego, prawa fizyki będą opisane wzorami (matematyka). Wzory, przedstawiające matematyczny zapis praw, też będą ujęte w niebieskich ramkach. Zwróć uwagę na to, że:

-  prawa opisują to co dzieje się w przyrodzie i są niezależne od człowieka. Człowiek je tylko odkrywa. 

- Definicje zaś są to umowy, czyli znaczenia, jakie człowiek nadaje różnym słowom. Definicje zależą od człowieka.


Musisz znać rangę praw i definicji, którymi będziemy posługiwali się na lekcjach fizyki.

- Prawo, jest jak credo religii: jest tak, a nie inaczej i od tego nie ma odwołania. Nie możesz zmodyfikować prawa tak, jak jest ci wygodnie.
- Definicja (umowa) może być taka lub inna - zawsze wybierzemy taką, która będzie dla nas wygodna.