Równanie prędkości - drugie prawo fizyki

Jadąc samochodem często zauważamy, że w takich samych odcinkach czasu prędkość nasza zmienia się w różny sposób. Od czego to zależy? Oczywiście, że zależy to od czasu. Zależność ta jest:

v ~ t.

Ale ruchy są różne. Wszyscy doświadczaliśmy tego, że samochód raz przyspiesza szybciej, a raz wolniej. Od czego to zależy? Od pewnej cechy ruchu, którą nazywamy przyspieszeniem a. W dowolnie zmieniającym się ruchu przyrost prędkości zależy od średniej wartości przyspieszenia. Zatem:

v~ aśr.

Ujmując powyższe dwie zależności w równość mamy:

Powyższa zależność to prawo, które nazywamy równaniem prędkości lub najczęściej mówimy: wzór na prędkość. Mówi ono od czego i w jaki sposób zależy przyrost prędkości ciała. Czytamy je:

 przyrost prędkości zależy wprost proporcjonalnie od czasu trwania ruchu