Siła dośrodkowa i odśrodkowa

Na czterech rysunkach obok przedstawiono względem IUO siły działające na ciała poruszające się po okręgach. Mówiąc o ruchu po okręgu musimy mieć na uwadze zawsze dwa ciała: to, które znajduje się w środku okręgu (ciało centralne), a więc: ręka trzymająca sznurek, Ziemia, proton, płyta gramofonowa i to, które porusza się po okręgu, a więc: kamień, Księżyc, elektron, moneta.

Siły działające na ciała poruszające się po okręgu, czyli N, Fg, Fel, T są skierowane do środka okręgu i nazywamy je siłami dośrodkowymi Fd.

Siły działające na ciała centralne, czyli -N, -Fg, -Fel, -T są skierowane od środka okręgu i nazywamy je siłami odśrodkowymi Fo.

Siły dośrodkowa i odśrodkowa są związane ze sobą trzecią zasadą dynamiki i ich wartości są równe:

Fd = Fo

Siła dośrodkowa i odśrodkowa nie są nowym rodzajem oddziaływania. Mogą nimi być siły już wymienione, i wiele innych lub ich wypadkowe - jeśli tylko powodują ruch po okręgu.

Siła dośrodkowa lub odśrodkowa mogą być przedstawione, jak wszystkie inne siły, iloczynem masy i przyspieszenia (tutaj dośrodkowego):