Przyspieszenie

Dotychczas o przyspieszeniu powiedzieliśmy tylko to, że jest to pewna cecha ruchu, która powoduje to, że ciało doznaje większego lub mniejszego przyrostu prędkości w danym czasie. Jeśli przyspieszenie jest stałe, to samochód w jednostce czasu doznaje takiego samego przyrostu prędkości. Nas będą interesować ruchy, w których przyspieszenie (opóźnienie) jest stałe.

Ruchy, w których przyspieszenie jest stałe nazywamy jednostajnie zmiennymi.

Z równania prędkości (wzoru na prędkość)

mamy definicję wartości przyspieszenia średniego:

przyspieszenie średnie jest to stosunek przyrostu prędkości do czasu, w którym on nastąpił.

Zwróć uwagę na to, że w definicji przyspieszenia średniego nie jest istotne w jaki sposób przyrost przyspieszenia nastąpił. Mógł on być dowoly, albo stały - i ten drugi przypadek będzie nas interesować. Tak więc, gdy a = const mogą zajść przypadki:

- a > 0 (v > 0) - prędkość rośnie     - ruch jest jednostajnie przyspieszony,
- a < 0 (v < 0) - prędkość maleje    - ruch jest jednostajnie opóźniony,
- a = 0 (v = 0) - prędkość jest stała - ruch jest jednostajnny.