Zależność wprost i odwrotnie proporcjonalna

W matematycznym opisie zależności jednej wielkości od drugiej pojawią się matematyczne określenia: ...wprost proporcjonalnie... i ...odwrotnie proporcjonalnie.... Będziemy się nimi posługiwali. Dobry fizyk zna również dobrze matematykę. Przypomnijmy sobie, co te dwa sformułowania znaczą w matematyce (to samo znaczą i w fizyce).

Zależność wprost proporcjonalna.

- Równanie

y=5x

informuje nas, że y zależy wprost proporcjonalnie od x, znaczy to, że jeśli x wzrośnie ileś razy, to tyle samo razy wzrośnie y. Nie wystarczy powiedzieć, że jeśli x rośnie to i y rośnie. Np.: jeśli x rośnie pięć razy, to y rośnie też pięć razy.

- Równanie

y=5x2


informuje nas, że y zależy wprost proporcjonalnie od kwadratu x, znaczy to, że jeśli x wzrośnie ileś razy, to y wzrośnie tyle razy do kwadratu. Np.: jeśli x rośnie pięć razy, to y rośnie aż dwadzieścia pięć razy.


Zależność odwrotnie proporcjonalna.

- Równanie

informuje nas, że y zależy odwrotnie proporcjonalnie od x, znaczy to, że jeśli x wzrośnie ileś razy, to tyle razy zmaleje y. Nie wystarczy powiedzieć, że jeśli x rośnie to y maleje. Np.: jeśli x rośnie pięć razy, to y maleje też pięć razy.

- Równanie

informuje nas, że y zależy odwrotnie proporcjonalnie od kwadratu x, znaczy to, że jeśli x wzrośnie ileś razy, to tyle razy do kwadratu zmaleje y. Nie wystarczy powiedzieć, że jeśli x rośnie to y maleje. Np.: jeśli x rośnie pięć razy, to y maleje aż dwadzieścia pięć razy.