Przyspieszenie w ruchu jednostajnie zmiennym

W ruchu jednostajnie zmiennym przyspieszenie jest stałe (wtedy prędkość ciała rośnie jednostajnie), czyli zachodzi: a=const. Wykres poniżej przedstawia zależność przyspieszenia od czasu w ruchu jednostajnie zmiennym.

Zwróć uwagę, że na wykresie zależności przyspieszenia od czasu pole pod wykresem jest liczbowo równe uzyskanej przez ciało prędkości.