Prędkość w ruchu jednostajnie zmiennym

Rozpatrzmy ruch jednostajnie zmienny ciała, które w chwili rozpoczęcia obserwacji to=0 posiada prędkość początkową vo. Wtedy t = t - to = t, oraz v = v - vo i z równania prędkości

  otrzymujemy: v - vo = at, a po przekształceniu:

v = vo + at.

Ostatnie równanie to popularny wzór na prędkość końcową w ruchu jednostajnie zmiennym, gdy ciało posiadało prędkość początkową vo. Jeśli ciało startuje z miejsca, to wtedy mamy do czynienia z ruchem jednostajnie zmiennym bez prędkości początkowej (vo = 0) i otrzymujemy wzór na prędkość końcową w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej:

v = at.

Ostatnie dwa wzory na prędkość są najczęściej stosowane podczas rozwiązywania zadań. Wykresy obu tych równań przedstawia rysunek poniżej.


- wykres A - to ruch jednostajnie przyspieszony bez prędkości początkowej,
- wykres B - to ruch jednostajnie przyspieszony z prędkością początkową,
- wykres C - to ruch jednostajnie opóźniony.

Zauważ, że tangens nachylenia prostej na tych wykresach jest liczbowo równy przyspieszeniu ciała. Gdy prosta jest bardziej stroma, to prędkość ciała ma większą wartość.