Prędkość średnia w ruchu jednostajnie zmiennymPrzeanalizuj powoli powyższy wykres. Przedstawia on zależność prędkości od czasu w konkretnym ruchu jednostajnie zmiennym. Prędkość ciała zmieniała się od 10m/s do 30m/s. Prędkość średnia ciała była 20m/s. Wynika stąd, że prędkość średnią w ruchu jednostajnie zmiennym przedstawia wzór:

Wzór ten jest słuszny niezależnie od tego, czy ruch jest przyspieszony (jak na wykresie powyżej), czy opóźniony (wtedy wykres opadałby w dół). Zapamiętaj ten wzór - jest on bardzo przydatny podczas rozwiązywania zadań rachunkowych.