Tor ciała rzuconego ukośnie

Jeśli kierunek prędkości ciała rzuconego w jednorodnym polu grawitacyjnym tworzy z poziomem kąt <90o to mamy do czynienia z rzutem ukośnym.

Od chwili wyrzucenia ciała, aż do osiągnięcia przez nie maksymalnej wysokości hmax, jego ruch jest opóźniony. Po minięciu najwyższego punktu toru ruch ciała jest przyspieszony. W kierunku poziomym nie ma przyczyny (siły), która zmieniałaby wartość składowej poziomej prędkości, czyli vxo = const. W kierunku pionowym ciało zmienia swoją prędkość od vyo do zera i z powrotem do vyo - przyczyną tych zmian jest stała siła działająca na ciało - jego ciężar Q. Rzut ukośny składa się z:

- ruchu jednostajnego z prędkością vxo w kierunku poziomym,
- ruchu jednostajnie opóźnionego w kierunku pionowym z opóźnieniem g i z prędkością początkową vyo (rzut pionowy w górę z prędkością początkową vyo),
- swobodnego spadku z wysokości hmax.

Obierając układ współrzędnych jak na rysunku powyżej możemy przebywane przez ciało drogi przedstawić znanymi z kinematyki równaniami drogi:

Z rysunku powyżej mamy:

Z powyższych zależności otrzymujemy równanie toru ciała rzuconego ukośnie:

Jest to równanie paraboli.