Natężenie pola grawitacyjnego

Charakteryzując pole grawitacyjne używamy określenia silniejsze, słabsze mając na uwadze siły grawitacji jakimi to pole działa na ciała. Wielkością fizyczną, która charakteryzuje pole grawitacyjne ze względu na siły grawitacji jakimiono działa na ciała jest natężenie pola grawitacyjnego :

natężenie pola grawitacyjnego jest to stosunek siły grawitacji działającej na ciało do jego masy.

Ma ono kierunk i zwrot siły grawitacji działającej na ciało.

Jednostką natężenia pola grawitacyjnego jest:

natężenie pola grawitacyjnego jest jednostkowe, jeśli na masę 1kg działa siła grawitacji 1N.

Wzór na wartość natężenia centralnego pola grawitacyjnego, po uwzględnieniu prawa powszechnej grawitacji, przyjmie postać:

Jeśli ciało o masie m znajdzie się w centralnym polu grawitacyjnym, gdzie wartość natężenia tego pola jest określona powyższym wzorem, to będzie się ono poruszać z przyspieszeniem grawitacyjnym ag o wartości:

Z ostatniego wzoru wynika, że przyspieszenie grawitacyjne ciał wprowadzonych w pole grawitacyjne nie zależy od ich mas, lecz tylko od masy ciała będącego źródłem pola. Ciała o różnych masach wprowadzone w to samo miejsce pola grawitacyjnego będą poruszały się z tym samym przyspieszeniem grawitacyjnym, jeśli podlegać będą działaniu tylko siły grawitacji.

Porównanie ze sobą wzorów na natężenie pola grawitacyjnego i przyspieszenie grawitacyjne ciała przchodzącego przez dany punkt pola pozwala zauważyć, że natężenie pola grawitacyjnego w danym punkcie pola i przyspieszenie grawitacyjne, z jakim poruszają się ciała przechodząc przez ten punkt pola, mają te same kierunki, wartości i zwroty, a różnią się punktami przyłożenia:
- natężenie pola grawitacyjnego - jest przyłożone do pola w tym punkcie i charakteryzuje pole,
- przyspieszenie grawitacyjne - jest przyłożone do ciała przechodzącego przez ten punkt pola i charakteryzuje ruch tego przyspieszony tego ciała.

Pamiętając o powyższych uwagach możemy zapisać, że w danym punkcie pola grawitacyjnego zachodzi: