Symbol (delta)

Symbol delta (duża litera grecka) oznacza przyrost jakiejkolwiek wielkości fizycznej, to znaczy różnicę wartości końcowej i początkowej. Np. przyrost drogi będzie s = s2 - s1, a przyrost wysokości h = h2 - h1
Przyrosty wielkości fizycznych mogą być:

- ... > 0 - wtedy wartość rośnie,    
- ... = 0 - wtedy wartość jest stała,
- ... < 0 - wtedy wartość maleje.   

Nagminnie popełnianym błędem jest odejmowanie od wartości większej mniejszą (chociaż ta większa jest początkowa) - prowadzi to do błędnych wyników.