Blok nieruchomy

Na budowie robotnicy muszą podawać różne materiały na duże wysokości. Gdyby robotnik, stojąc na drugim piętrze, ciągnął linkę z wiadrem z zaprawą, to byłoby to niewygodne i niebezpieczne. O wiele łatwiej i bezpieczniej jest zastosować blok nieruchomy.

Blok nieruchomy jest to krążek z przerzuconą nad nim liną,
którego oś obrotu jest unieruchomiona.

Wiadro i ciągnący człowiek działają na bloczek równoważącymi się momentami sił M1 i M2:


Qr = Fr.

Z tej równości wynika, Q = F, czyli zastosowanie bloczka nieruchomego wymaga ciągnięcia liny z siłą równą podnoszonemu ciężarowi. Bloczek nieruchomy tylko ułatwia podnoszenie ciężaru.