Pomiar odległości.

Pomiar odległości i czasu został przez człowieka najwcześniej opanowany, ponieważ zmuszało go do tego samo życie.

Jednostki odległości:

Sprzedaż różnych materiałów zmuszała człowieka do odmierzania ich długości. Musiał on stosować wzorce do porównywania długości, aby ustalać cenę. Pierwszymi wzorcami (od starożytności po średniowiecze) były części ciała np. łokieć, czyli długość przedramienia człowieka. Wyobraź sobie jakiej kandydatki na żonę szukał kramarz sprzedający sukno w krakowskich Sukiennicach - potrzebny był mu jak najkrótszy łokieć, jeśli żona miałaby go zastępować za ladą kupiecką! Potem pojawiły się cale, stopy, jardy, metry, mile, kilometry itp. Z czasem człowiek zaczął ustalać wzorce niezależne od np. długości łokcia tej, a nie innej kramarki, i takie wzorce istniały w miastach średniowiecza. Ich stosowanie było rygorystycznie przestrzegane. Za oszustwo szło się do więzienia (tak jak i dzisiaj). Około 200 lat temu, we Francji, ustalono jednostkę długości (wzorzec metra) jako jedną milionową część odległości od bieguna północnego do południowego. Tak ustalony wzorzec jest przechowywany w mieście Sevres (sewr) pod Paryżem. Dzisiaj ma on tylko znaczenie historyczne - odległość jednego metra ustalamy inaczej. Obecnie w powszechnym użyciu jest metr i jego pochodne (większe lub mniejsze jednostki będące wielokrotnością metra). Są jednak kraje, gdzie ze względu na historyczne przyzwyczajenia ludności, obowiązują inne jednostki odległości. Symbolem jednego metra jest 1m.

Dzieląc jeden metr przez 10, 100, 1000... mamy:

1 dm (decymetr) =  0,1m,  
1 cm (centymetr) = 0,01m,
  1 mm (milimetr)   = 0,001m.


Mnożąc jeden metr przez 1000 otrzymujemy 1 km (kilometr) = 1000m.

W 1960 roku przedstawiciele większości krajów świata, na Generalnej Konwencji Miar, przyjęli Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (obowiązuje on do dzisiaj). Jest to tzw. układ SI (Systeme International d/Unites). Podstawową jednostką długości w układzie SI jest 1m (jeden metr).
Pomiar odległości polega na porównaniu wzorca długości, np. 1m, z mierzoną odległością i ustaleniu ile metrów mieści się w badanej odległości. Służą do tego różne przyrządy zwane: "centymetr" (u krawcowej), linijka (u ucznia), metrówka (u stolarza, murarza...), suwmiarka (u frezera, tokarza w metalu) śruba mikrometryczna (u tokarza, frezera w metalu) itd.