Czas w mechanice klasycznej, czyli u Newtona

W „Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” (1687 r.) Newton napisał:

„Absolutny, rzeczywisty czas matematyczny jest rzeczą samą w sobie; w istocie w żaden sposób
nie odnosi się do czegoś zewnętrznego, upływa równomiernie i inaczej nazywa się trwaniem.”

Czas jest absolutny.

Nikt i nic nie może jego równomiernego upływu przyspieszyć ani opóźnić, bądź zmienić kierunku jego biegu.

W każdym punkcie przestrzeni
czas płynie jednakowo w jednym kierunku (narastająco).

Nie wiemy dlaczego czas płynie tylko w jednym kierunku, ale tak jest. Czas jest taki sam w każdym układzie odniesienia (jest to ten sam czas). Na peronie, w wagonie pociągu poruszającego się z dowolną prędkością, w rakiecie czas upływa jednakowo. Dwa zegarki zsynchronizowane ze sobą (ustawione tak samo) wskazują ten sam czas i niezależnie od tego, co działo się z jednym z nich (czy on spoczywał, czy się poruszał), to zawsze wskazują tę samą godzinę - wskazują ten sam czas.

Czas nie zależy od układu odniesienia.

Czas jest i płynie niezależnie od tego, czy jest przestrzeń.

Czas jest i płynie niezależnie od tego, czy w przestrzeni jest materia.

Z tego co powiedział Newton należy wysnuć wniosek, że:

Bez czasu i przestrzeni nie byłoby materii. Czas i przestrzeń bez materii mogłyby istnieć.

Wszystko inne co jest i co dzieje się w czasie i przestrzeni jest względne.