Poziom natężenia dźwięku

W praktyce, opisując dźwięki, posługujemy się poziomem natężenia.

W tym celu musimy poznać jeszcze jedno z działań na liczbach zwane logarytmowaniem. Interesować nas będą logarytmy o podstawie 10. Polecenie: znajdź logarytm dziesiętny zapisujemy w postaci log10 lub krócej log. Mamy:


Sytuacja jest bardziej skomplikowana dla liczb ułamkowych, ale te wiadomości powinny nam wystarczyć.

Poziom natężenia dźwięku jest to logarytm dziesiętny ze stosunku natężenia dźwięku do natężenia progu słyszalności:

Jednostką poziomu natężenia dźwięku jest jeden bel (1B).

Poziom natężenia dźwięku jest równy 1B, gdy natężenie dźwięku jest 10 razy większe od progu słyszalności.

Mamy bowiem:

1B jest jednostką dużą. W praktyce posługujemy się jednostką 10 razy mniejszą, czyli decybelem (1dB): 1dB= 0,01B.

Poziom natężenia jest:

Nasze ucho jest subiektywne i z dwóch dźwięków o tym samym poziomie natężenia słyszy jako głośniejszy ten, który ma częstotliwość 1000 Hz. Dlatego definiujemy głośność dźwięku. Jest to subiektywna miara dźwięku, na którą wpływ ma człowiek.

Głośność dźwięku jest równa n fonów, gdy dany dźwięk jest tak samo słyszalny jak dźwięk o częstotliwości 1000 Hz i n dB.