Piszczałki

Istnieje wiele instrumentów, w których źródłem dźwięku są piszczałki. Należą do nich flety, organy... Piszczałki mogą być otwarte z jednego lub z obu końców. Drga w nich słup powietrza.

Piszczałki otwarte.

Oba końce takiej piszczałki są otwarte. Powstaje w niej fala stojąca, która ma strzałki na końcach. Ton podstawowy i wyższe harmoniczne w niej powstające przedstawia rysunek poniżej (porównaj z drganiami struny).

Piszczałki zmknięte.

W takiej piszczałce jeden koniec jest zamknięty. Fala stojąca, ma strzałkę na końcu otwartym, a węzeł na końcu zamkniętym. Ton podstawowy i wyższe harmoniczne w niej powstające przedstawia rysunek poniżej.