Akustyka - podsumowanie

- Natężenie dźwięku jest to stosunek energii E padającej na powierzchnię S do wielkości tej powierzchni S i czasu t, w którym to się dzieje:

- Próg słyszalności to minimalne natężenie dźwięku o częstotliwości 1000 Hz, który usłyszy ucho ludzkie.   Io = 10-12 W/m2.

- Próg bólu to maksymalne natężenie dźwięku o częstotliwości 1000 Hz, który powoduje ból.   Imax = 1 W/m2.

- Poziom natężenia dźwięku jest to logarytm dziesiętny ze stosunku natężenia dźwięku do natężenia progu słyszalności:   

- Poziom natężenia dźwięku jest równy 1B, gdy natężenie dźwięku jest 10 razy większe od progu słyszalności.

- zachodzi:

- głośność dźwięku jest równa n fonów, gdy dany dźwięk jest tak samo słyszalny jak dźwięk o częstotliwości 1000 Hz i n dB.

- za barwę dźwięku jest odpowiedzialna kompozycja różnych częstotliwości (wyższych harmonicznych) uzyskiwanych na drgającej strunie, w drgającym słupie powietrza, w pudle rezonansowym.
- pogłos powstaje po wielokrotnych odbiciach dźwięku od ścian, sufitu i podłogi w pomieszczeniach zamkniętych.
- rezonans akustyczny to przekazywanie drgań (energii) od jednego źródła dźwięku do drugiego, np. w przypadku dwóch kamertonów.
- w piszczałkach otwartych na końcach powstają strzałki i wzbudzana w nich podstawowa fala akustyczna ma długość równą podwojonej długości piszczałki.
- w piszczałkach zamkniętych na końcu otwartym powstaje strzałka, a na końcu zamkniętym węzeł. Wzbudzana w nich podstawowa fala akustyczna ma długość równą czterem długościom piszczałki.
- efekt Dopplera: częstotliwość dźwięku rejestrowanego przez obserwatora zależy od względnego ruchu obserwatora i źródła dźwięku. Gdy obaj zbliżają się do siebie, to obserwator słyszy dźwięk o częstotliwości wyższej niż częstotliwość drgań źródła. Gdy się oddalają, to słyszy dźwięk niższy.