Długość własna

Niech wzdłuż osi X, nieruchomego układu odniesienia (względem peronu), spoczywa pręt.

Zawiadowca stacji, chcąc zmierzyć jego długość, o dowolnej godzinie ustali współrzędną jego początku x1, a o innej, dowolnej godzinie współrzędną jego końca x2 i znajdzie długość własną pręta:

lo = x2 - x1

Długość własna pręta jest to jego długość względem układu odniesienia, w którym on spoczywa.