Droga i przemieszczenie

Chłopiec wyjechał z ojcem samochodem osobowym z miasta A do miasta E. Droga ich wiodła przez miasta B, C i D. Gdybyśmy, co kilka minut, zaznaczali położenie ich samochodu to otrzymalibyśmy krzywą, po której poruszał się ich samochód. Otrzymalibyśmy tor ich ruchu.

Tor ruchu, jest to linia zakreślona przez poruszające się ciało.
Droga, jest to długość toru.

Ze względu na tor ruchy mogą być:
- krzywoliniowe, jeśli torem jest linia krzywa,
- prostoliniowe, jeśli torem jest prosta.

Chłopiec z ojcem przemieścili się z miasta A do E.

Na rysunku obok mamy:

- - to wektor położenia początkowego,
-   - to wektor położenia końcowego,


Zauważ, że przemieszczenie ciała jest:

Wartość przemieszczenia (jego długość) jest inna niż wartość drogi jaką przebywa ciało przemieszczając się z A do E. Tylko w ruchu prostoliniowym przebyta droga jest równa wartości przemieszczenia. W każdym ruchu krzywoliniowym droga jest większa od przemieszczenia. Ogólnie zachodzi: