Łączenie oporów

Na oporach połączonych szeregowo pojawiają się różne napięcia U1 = R1i, U2 = R2i, U3 = Ri 3i... Jeśli zastąpimy te opory jednym, to napięcie na nim będzie U = Ri. Po kilkakrotnym skorzystaniu z prawa Ohma pod rysunkiem został wyprowadzony wzór na opór zastępczy w łączeniu szeregowym.
Przez opory połączone równolegle płyną prądy o różnych natężeniach i1, i2, i3. Jeśli zastąpimy je jednym, to popłynie przez niego prąd i. Po skorzystaniu z pierwszego prawa Kirchhoffa i prawa Ohma obok rysunku mamy wyprowadzenie wzoru na opór zastępczy w łączeniu równoległym.

Z wyprowadzonych wzorów wynika, że w łączeniu szeregowym opór zastępczy jest równy sumie oporów składowych, a w łączeniu równoległym odwrotność oporu zastępczego jest równa sumie odwrotności oporów składowych.