Pomiar czasu

Już w starożytności człowiek musiał umieć mierzyć upływ czasu. Przez wieki dokładny pomiar czasu nie był potrzebny i wystarczyło powiedzieć: przed, lub po zachodzie słońca, w południe itp. Z biegiem lat wymagany był coraz dokładniejszy pomiar czasu. Zegary słoneczne były pierwsze (starożytny Egipt)-cień pręta rzucany na odpowiednio wyskalowaną tarczę wskazywał, która jest godzina. Zegary wodne - równomiernie wypływająca z naczynia woda (krople) odmierzała upływ czasu. Klepsydry - równomiernie przesypujący się z naczynia do naczynia suchy piasek również odmierzał upływ czasu. W zegarach świecowych spalające się jednakowo takie same odcinki świecy służyły do pomiaru upływającego czasu. Od XVI w. pojawiają się zegary wahadłowe (do dzisiaj mamy je w domach ze względów estetycznych - są piękne, chociaż ich dokładność nie jest rewelacyjna, ale w życiu codziennym są wystarczające). W tych zegarach wykorzystano to, że okres wahań wahadła jest stały. Zegary sprężynowe - wiele naszych zegarków ręcznych ("nakręcanych") posiada sprężynę, która przy pomocy układu odpowiednich kół zębatych odkręca się powodując równomierny ruch wskazówki. W XX w. skonstruowano zegary kwarcowe i atomowe. Są one bardzo precyzyjne. Potrafią mierzyć czas z dokładnością do jednej miliardowej sekundy. Zwróćmy uwagę na to, że w każdym zegarze zachodzi jakiś proces cyklicznie się powtarzający. Jednostką czasu w układzie SI (jednostką podstawową) jest 1s (jedna sekunda). Z jednostkami czasu jest pewien kłopot, który polega na tym, że jednostki pochodne sekundy nie są jej dziesiętną wielokrotnością Pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. Sumerowie stworzyli wysoko rozwiniętą cywilizację w dolnej Mezopotamii (Sumer-starożytna kraina na Bliskim Wschodzie leżąca w dorzeczu rzek: Tygrysu i Eufratu). Sumerowie zaczęli też stosować matematykę, wprowadzając między innymi: sześćdziesiętny system pomiaru czasu – 24 godziny, 60 minut, 60 sekund i 360 stopni w okręgu. Cywilizacja europejska przejęłą ten system i musimy z tym się pogodzić i pamiętać, że: 1 minuta (1min) = 60s, 1 godzina (1h) = 60min = 3600s.
Pomiar czasu polega na stwierdzeniu np. ile wahań wahadła sekundowego (jedno wahnięcie to jedna sekunda) mieści się w czasie trwania badanego procesu i służą temu zegary.