Równanie drogi - pierwsze prawo fizyki

Najprostszym procesem fizycznym jest ruch ciała. Przyjrzyjmy się jemu. W każdym rychu zmieniają się czas t i przebywana droga s. Co od czego zależy? Oczywiście, że droga zależy od czasu a nie odwrotnie. Zależność ta może być tylko wprost prororcjonalna:

s ~ t.

Ale ruchy są różne. Wszyscy doświadczaliśmy tego, że raz samochód w ciągu godziny przebył 60km, a innym razem też w czasie jednej godziny przebył 100km. Od czego to zależy? Od pewnej cechy ruchu, którą nazywamy prędkością v. Jeśli prędkość jest stała, to samochód w każdej godzinie przebywa taką samą drogę. Jeśli prędkość maleje, to ruch jest opóźniony, a gdy rośnie to ruch jest przyspieszony. W dowolnie zmieniającym się ruchu przebywana droga zależy od średniej wartości prędkości. Zatem:

s ~ vśr.

Ujmując powyższe dwie zależności w równość mamy:

Powyższa zależność to prawo, które nazywamy równaniem drogi lub najczęściej mówimy: wzór na drogę. Mówi ono od czego i w jaki sposób zależy droga przebywana przez ciało. Czytamy je:


 Przebywana droga zależy wprost proporcjonalnie od czasu trwania ruchu 

Prędkość średnia jest prędkością względną, czyli jest prędkością średnią względem układu odniesienia, który sobie obraliśmy do badania ruchu.