Rozszczepienie światła białego

Rysunek z lewej strony przedstawia promień światła białego padający na pryzmat. Światło białe w pryzmacie rozszczepia się na barwy podstawowe, których dalej rozszczepić już nie można. Barwna wstęga to widmo światła białego otrzymywane na ekranie po przejściu światła białego przez pryzmat. Zauważmy, że najbardziej odchylone zostają promienie fioletowe. Światło w próżni rozchodzi się z prędkością c = 300 000 km/s. W powietrzu prędkość światła niewiele się różni od c. Zachodzi więc:

Z ostatniej zależności wynika, że każdej częstotliwości odpowiada inna długość fali.

Barwa światła związana jest z jej częstotliwością.

Przy przechodzeniu światła do innego ośrodka:
- jego prędkość i długość fali ulegają zmianie,
- jego częstotliwość (a więc i jego barwa) nie ulegają zmianie.

Najdłuższe są fale czerwone, a najkrótsze fioletowe. Przedstawia to powyższa tabela.