Definicja jednostki prędkości

Teraz kilka uwag dotyczących oznaczeń.
Nawiasy kwadratowe w fizyce znaczą "wymiar". Mamy wymiary jednostek podstawowych:

- drogi:  [s] = m (metr),    
- czasu:  [t] = s (sekunda).

Jednostki wielkości fizycznych przedstawiamy następująco:

- jednostka drogi: 1[s] = 1m,
- jednostka czasu: 1[t] = 1s.
  Z definicji prędkości

  mamy definicję jednostki prędkości:

Prędkość jest równa jednostce (jest jednostkowa), jeśli w ciągu jednej sekundy ciało przebywa drogę 1m.