Zasada zachowania pędu

Co się stanie, gdy wypadkowa siła działająca na ciało będzie równa zero (Fw = 0)? Wtedy z drugiej zasady dynamiki w postaci pędowej mamy:

Ostatnie równanie, to fundamentalne prawo przyrody – zasada zachowania pędu. Obowiązuje ono zawsze, niezależnie od rodzaju sił działających na ciało.

Przyrost pędu ciała jest równy zero, znaczy to, że:

Zasadę zachowania pędu można też przedstawić w sposób:

Zasada zachowania pędu pozwala nam przewidzieć co będzie się działo z ciałem, gdy nie działają na nie siły zewnętrzne. Bez tej zasady nie bylibyśmy w stanie przewidzieć co się stanie z ciałem, gdy Fw = 0.
Gdy mamy do czynienia z jednym ciałem, to łatwo zauważyć, że zasada zachowania pędu jest ogólniejszym sformułowaniem pierwszej zasady dynamiki.