Prędkość w ruchu jednostajnym

W ruchu jednostajnym droga jest przebywana jednostajnie. Wtedy prędkość ciała nie ulega zmianie, czyli zachodzi: v=const. Wykres poniżej przedstawia zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnym.

Zwróć uwagę, że na wykresie zależności prędkości ciała od czasu pole pod wykresem jest liczbowo równe przebytej przez ciało drodze. Powyższe zdanie jest prawdziwe dla każdego ruchu. Jeśli o tym wiemy, to obliczanie drogi przebytej przez ciało polego na liczeniu pół figur pod wykresem - często całą drogę (całe pole) pożemy sprowadzić do liczenia sumy pół trójkątów i prostokątów.