Kinematyka - podsumowanie

Problemy z jakimi spotykamy się w kinematyce ruchu punktu materialnego opisują dwa prawa:

1. równanie drogi, które opisuje drogę przebytą w dowolnym ruchu:

Należy pamiętać, że:

- w ruchu jednostajnym vśr = v = const i równanie to najczęściej przyjmuje postać (wygodną podczas rozwiązywania zadań rachunkowych):

s = vt

- w ruchu jednostajnie zmiennym vśr = (vo + v)/2 i wtedy:

2. równanie prędkości, które opisuje jak zmienia się prędkość w danym ruchu:

- w ruchu jednostajnie zmiennym równanie to przyjmuje postać:

v = vo + at

- w ruchu jednostajnym a = 0 i zachodzi:

v = vo