Droga w ruchu jednostajnym

Równanie drogi

 dla ruchu jednostajnego najczęściej jest pisane w postaci:

 s = vt 

Wykres poniżej przedstawia zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnym. Jest to prosta nachylona do osi czasu. Warto zwrócić uwagę, że tangens nachylenia tej prostej jest równy przędkości ciała. Gdy tangens ma większą wartość (gdy kąt nachylenia prostej jest większy - prosta bardziej stroma) to prędkość ciała ma większą wartość.