I. MECHANIKA KLASYCZNA

W mechanice klasycznej operujemy pojęciami odległości, czasu i masy.

Te trzy wielkości (fundamentalne w fizyce) są to wielkości podstawowe. Wielkości podstawowych nie definiujemy, tylko podajemy sposób ich pomiaru. Umówiono się, że:
-wzorcem odległości (jednostką) jest jeden metr - 1m - czyli umowna odległość między dwiema kreskami na wzorcu przechowywanym w ...
-wzorcem czasu (jednostką) jest jedna sekunda - 1s - czyli czas jaki upływa między...
-wzorcem masy jest jeden kilogram - 1kg - czyli walec z odpowiedniego stopu, przechowywany w ...

Rozumienie tych trzech wielkości podstawowych kształtujemy w swojej wyobraźni od lat najmłodszych. I nikt z nas nie zadaje sobie pytań: co to jest odległość? co to jest czas? co to jest masa? (ciekawe są definicje tych wielkości fizycznych w encyklopediach).