1. Czas i przestrzeń.

Podstawy mechaniki, sformułował Isaac Newton (1642-1727 - angielski matematyk, fizyk i astronom). W dziele „Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” (1687 r.) Newton powiedział:

„przestrzeń absolutna jest w swojej istocie absolutna względem wszystkiego zewnętrznego, jest zawsze jednakowa i nieruchoma”.

Według Newtona (...i według naszych wyobrażeń wynikających z codziennego doświadczenia) przestrzeń wokół nas istnieje niezależnie od nas, niezależnie od tego czy my w niej istniejemy, czy też nas tam nie ma. Przestrzeń jest pewnego rodzaju sceną - jak w teatrze. Scena istnieje zawsze – niezależnie od tego czy są na niej aktorzy. Scena ta (przestrzeń) jest nieruchoma i na niej możemy w dowolnej chwili grać sztukę. Aktorzy zejdą ze sceny, a ona będzie istniała. Nie mamy żadnego wpływu na przestrzeń. Nie możemy jej zmienić w jakikolwiek sposób. Dlatego mówimy, że:

przestrzeń jest absolutna.

Jeśli będziemy w przestrzeni poruszać się w jednym kierunku, np. wzdłuż osi x, to jej własności będą zawsze takie same (linia prosta w jednym miejscu przestrzeni nie zamieni się w krzywą w innym, bo świadczyłoby to o zakrzywieniu przestrzeni), czyli:

przestrzeń jest izotropowa.

Jeśli porównamy ze sobą dwa dowolne miejsca przestrzeni, to przestrzeń w nich jest taka sama, czyli:

przestrzeń jest jednorodna.

W tym samym dziele („Philosopiae...”) Newton napisał:

„absolutny, rzeczywisty czas matematyczny jest rzeczą samą w sobie; w istocie w żaden sposób nie odnosi się do czegoś zewnętrznego,
upływa równomiernie i inaczej nazywa się trwaniem.”

Wszystko co dzieje się w przestrzeni, dzieje się również w czasie, który w każdym punkcie przestrzeni i w każdym układzie odniesienia (na peronie i w wagonie pociągu poruszającego się z dowolną prędkością) upływa jednakowo. Niezależnie od tego, czy w przestrzeni jest materia i czy dzieje się w niej cokolwiek – czas płynie równomiernie. Nic nie może równomiernego upływu czasu przyspieszyć ani opóźnić.

Bez czasu i przestrzeni nie byłoby materii.
Czas i przestrzeń bez materii mogłyby istnieć.

Mechanika, której podstawy opracował w XVII w. I. Newton to mechanika klasyczna lub mechanika Newtona. W mechanice Newtona czas i przestrzeń to byty absolutne, to znaczy najbardziej podstawowe i niezależne od tego co się w nich dzieje, (byt – to coś co jest, wszystko, cokolwiek istnieje). Ktoś, kto wie o względności ruchu, mógłby zadać pytanie: względem czego przestrzeń jest nieruchoma? Odpowiedź może być jedna: przestrzeń jest nieruchoma względem siebie. Nie ma nic bardziej podstawowego niż przestrzeń (i czas). Nie ma bytu bardziej absolutnego niż przestrzeń (i czas) względem, którego badalibyśmy przestrzeń. Wszystko inne dzieje się w czasie i przestrzeni i jest względne.