3. Inercjalne układy odniesienia.

W fizyce badanie zjawisk względem poruszających się układów odniesienia jest nie do uniknięcia. Analizując ruch samochodu względem Ziemi uważamy, że nasz układ odniesienia (Ziemia) jest nieruchomy. Ale przecież Ziemia obraca się wokół własnej osi, porusza się wokół Słońca itd. Słońce też nie jest nieruchomym układem odniesienia. Porusza się ono wokół środka Galaktyki, a ta wokół itd. Chciałoby się mieć nieruchomy układ odniesienia. Z dużym przybliżeniem może nim być układ, którego współrzędne są skierowane ku najdalszym gwiazdom (zmiana ich położenia na sferze niebieskiej w krótkim okresie czasu jest niezauważalna). Taki układ odniesienia z dużą dokładnością możemy uważać za nieruchomy. Nazywamy go inercjalnym układem odniesienia.
Pojęcie układu inercjalnego jest w pewnym sensie abstrakcyjne, gdyż wynika ono z przybliżenia.

Każdy układ odniesienia spoczywający, lub poruszający się jednostajnie, prostoliniowo
względem znalezionego przez nas jako nieruchomy, jest również inercjalny
.