4. Synchronizacja zegarów.

W celu zbadania jakiegokolwiek zjawiska fizycznego musimy mierzyć upływ czasu. Potrzebny jest do tego zegar. Rozwiązania konstrukcyjne zegara nie są dla nas istotne. Istotnym jest, że w każdym zegarze zachodzi proces idealnie się powtarzający (drgania wahadła, przesypywanie się tej samej ilości piasku, itp. ...). Synchronizacja dwóch zegarów (np. takich jakie mamy na ręce) polega na umieszczeniu ich w tym samym miejscu (blisko siebie) i identycznym ustawieniu ich wskazówek. Cokolwiek będzie się działo później z jednym z nich, to jesteśmy przekonani, że zegary wskazują ten sam czas. Zatem:

zegar A, zsynchronizowany w danym punkcie z zegarem B,
wskazuje ten sam czas, nawet jeśli przeniesiono go
gdziekolwiek indziej (mimo, że poruszał się).