8. Niezmienniczość długości.

Istotnym jest sprawdzić jak transformuje się z jednego do drugiego układu odniesienia długość. Przekształćmy wzór (6-2) podstawiając do niego wzory transformacyjne (5-1). Otrzymamy:

Wykazaliśmy, że zmierzona długość jest taka sama w obu układach odniesienia.

Długość jest niezmiennikiem transformacji Galileusza.