9. Transformacja prędkości.

Jeśli punkt porusza się np. w nieruchomym układzie odniesienia, to jego współrzędne w chwilach t1 i t2x1 i x2. Prędkość tego punktu w układzie nieruchomym jest:

Korzystając z transformacji Galileusza (5-1):

i wstawiając ostatnie wzory do równania (9-1) otrzymujemy:

czyli:

Równania (9-2), to prawa składania prędkości w mechanice klasycznej. Drugie z układu tych dwóch równań otrzymujemy wtedy, gdy punkt porusza się w stronę przeciwną do rozpatrzonej przez nas wyżej. Znane przez nas, i wielokrotnie stosowane w zadaniach, prawo składania prędkości pokazuje, że:

prędkość nie jest niezmiennikiem transformacji Galileusza.