10. Niezmienniczość przyspieszenia.

Jeśli punkt porusza się np. w nieruchomym układzie odniesienia, to jego prędkości w chwilach t1 i t2v1 i v2. Przyspieszenie tego ciała w układzie nieruchomym jest:

Transformacja prędkości (9-2) daje:

Zachodzi ponadto:

Wstawiając ostatnie wzory do równania (10-1) otrzymujemy:

Z ostatniego równania wynika, że:

przyspieszenie jest niezmiennikiem transformacji Galileusza.


Jeśli punkt materialny ma przyspieszenie w jednym inercjalnym układzie odniesienia, to takie samo przyspieszenie ma w każdym innym układzie inercjalnym.