12. Niezmienniczość praw przyrody.

Niezmienniczość przyspieszenia i masy pociąga za sobą niezmienniczość siły, która wyraża się wzorem:

Wynika stąd, że prawa ruchu opisane ostatnim wzorem mają we wszystkich inercjalnych układach odniesienia taką samą postać.

Niezmiennicze są:

- zasada zachowania pędu:

- zasada zachowania momentu pędu:

- zasada zachowania energii mechanicznej:

Powyższe prawa są niezmiennicze (jednakowe we wszystkich układach inercjalnych) ponieważ wielkości w nich występujące są niezmiennicze. Jeśli przytoczone powyżej prawa mają taką samą postać we wszystkich układach inercjalnych, to i ruch w każdym z tych układów przebiega identycznie. Nie ma więc zjawiska mechanicznego, które pozwoliłoby stwierdzić, że układ odniesienia, w którym ono przebiega jest nieruchomy lub się porusza. Wykonując jakiekolwiek doświadczenie z mechaniki w układzie inercjalnym nie potrafimy znaleźć prędkości tego układu do chwili, kiedy nie wyjrzymy "na zewnątrz" i nie zbadamy swego zachowania względem innego układu odniesienia. Wszystkie układy inercjalne są sobie równoważne. Powyższe stwierdzenie to zasada względności Galileusza.