W tym folderze znajduje się kilka artykułów, które z różnych powodów wydają mi się istotne dla nauczycieli fizyki. Są to rozważania raczej z pogranicza dydaktyki fizyki, które mogą pomóc nauczycielom uporządkować pewne sprawy związane ze sposobem ich przedstawiania. Niektóre z nich zaczęły powstawać ponad trzydzieści lat temu. Tak jest np. z rozważaniami na temat termodynamiki, które częściowo powstały w latach siedemdziesiątych. Wydrukowała je Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu (może dlatego, że wśród decydjących o druku nie było fizyków). Już wówczas proponowałem definicję "ciepło to ta część energii wewnętrznej, która samorzutnie przechodzi od ciała cieplejszego do chłodniejszego." Fizyka w Szkole odrzuciła propozycję artykułu na ten temat w latach siedemdziesiątych i drugi raz po 2000 roku. Dopiero kiedy po 2000 roku ukazały się tłumaczenia fizyków zachodnich, używających cytowanej przeze mnie definicji, pojawiła się ona nawet w podręcznikach dla gimnazjum. We wszystkich artykułach obowiązują dwie generalne zasady:


- wszystkie prawa (pisane wzorami i słowami) są koloru niebieskiego i znajdują się w niebieskiej ramce:  prawo .

- wszystkie definicje (pisane wzorami i słowami) są koloru zielonego i są podkreślone: definicja .