Poruszać się ruchem...

Autorzy wszystkich podręczników z fizyki (bez wyjątku) piszą:

...porusza się ruchem jednostajnym...
...porusza się ruchem przyspieszonym...
...porusza się ruchem prostoliniowym...
...porusza się ruchem po okręgu...

Przecież te zwroty to tautologia. To tak jak masłować masłem, czy cukrzyć cukrem. O wiele krócej i bardziej elegancko brzmi:


...porusza się jednostajnie...
...porusza się ze stałą prędkością...
...porusza się z przyspieszeniem...
...porusza się prostoliniowo...
...porusza się po okręgu...

Tak więc Panie i Panowie autorzy podręczników do fizyki: nie ...poruszajcie się ruchem...