Prawo i definicja w fizyce

Nagminnym w podręcznikach dla gimnazjum i liceum jest nie odróżnianie praw od definicji wielkości fizycznych. Przejawia się to tym, że prawa i definicje są oznaczane tym samym kolorem, jedne i drugie są brane w ramki w tym samym kolorze lub jednakowo podkreślane itp. ... Jak uczeń gimnazjum lub liceum ma się w tym połapać i wiedzieć, jaka jest różnica między prawem a definicją? W artykule tym prawa są w kolorze niebieskim i wzięte w  ramki , a definicje są zielone i podkreślone. Przedstawię to na przykładzie kinematyki ruchu postępowego analizując tylko wartości wielkości fizycznych (istotne podczas rozwiązywania zadań rachunkowych).

 Prawo mówi, która z wielkości fizycznych zależy od której i w jaki sposób. 

Definicja to zdanie, które zawiera słowa: „…nazywamy…” lub „…jest to…”.

Kinematyka ruchu postępowego opiera się na:

........................... - dwóch prawach (kinetyczne równania ruchu),
........................... - dwóch definicjach wielkości fizycznych,
........................... - dwóch definicjach jednostek tych wielkości.


 Prawa to: 
...........................- Równanie drogi:

 s=vśr

 przebywana droga zależy wprost proporcjonalnie od czasu trwania ruchu 

gdzie prędkość średnia jest:
...................................................... - vśr = const – w ruchu jednostajnym,
...................................................... - vśr=(vo+ v)/2 - w ruchu jednostajnie zmiennym, (vo - to prędkość początkowa, a v - to prędkość końcowa).

...........................- Równanie prędkości:

 v=aśr

 Przyrost prędkości zależy wprost proporcjonalnie od czasu trwania ruchu 

gdzie przyspieszenie średnie jest:
...................................................... - aśr = const – w ruchu jednostajnie zmiennym (tylko takie ruchy rozpatrujemy w gimnazjum i liceum).
Definicje to:
...........................- Definicja prędkości średniej (wynikająca z równania drogi):

prędkością średnią nazywamy (lub: prędkość średnia jest to…) stosunek drogi do czasu, w którym została ona przebyta.

...........................- Definicja jednostki prędkości:

Prędkość średnia jest jednostkowa (…jest równa 1 m/s) wtedy, gdy droga 1m została przebyta w ciągu 1s.

...........................- Definicja przyspieszenia średniego (wynikająca z równania prędkości):

Przyspieszeniem średnim nazywamy (…przyspieszenie średnie jest to…) stosunek przyrostu prędkości do czasu, w którym on nastąpił.

...........................- Definicja jednostki przyspieszenia średniego:

Zapis powyższych praw i definicji w postaci wektorowej nie jest trudny, jeśli wcześniej zdefiniowaliśmy przemieszczenie.