Jednostka wielkości fizycznej i jej wymiar

Nagminnym jest brak jednoznaczności w podręcznikach w stosowaniu nawiasów kwadratowych podczas ustalania wymiaru wielkości fizycznej i jej jednostki. Jak powinno być? Przedstawię to na przykładzie siły i oporu właściwego.

Na podstawie wzoru F=ma mamy: wymiar siły:

jednostkę siły:
[F] = [m][a] = kgm/s2

1[F] = 1N = 1kgm/s2Na podstawie wzoru r=RS/l mamy: wymiar oporu właściwego:

jednostkę oporu właściwego:
Uogólniając, jeśli symbol wielkości fizycznej jest wzięty w nawias kwadratowy, to mówimy o wymiarze tej wielkości fizycznej. Jeśli przed nawiasem kwadratowym stoi jedynka (1) to mówimy o jednostce tej wielkości fizycznej. Może ona mieć nazwę własną i wtedy symbol jednostki nie jest tożsamy z symbolem wielkości, np. 1F = 1N. Mówiąc o jednostce prędkości nie możemy powiedzieć: "jednostką prędkości jest metr na sekundę". Poprawnie powinniśmy powiedzieć: jednostką prędkości jest: "jeden metr na sekundę" a wymiarem prędkości jest "metr na sekundę".