Pierwsza zasada termodynamiki.

Procesy, opisane we wnioskach 4 i 8, mogą zachodzić jednocześnie. Ujmuje to pierwsza zasada termodynamiki, czyli

wniosek 9:

  U = Q + W  

  zmiana energii wewnętrznej układu jest równa sumie   pobranego (oddanego) ciepła i oddanej (pobranej) pracy:

gdzie:

U - to całkowita zmiana energii wewnętrznej układu,
  Q - to ciepło, czyli ta część zmiany energii wewnętrznej układu, która dokonała się w procesie przekazania ciepła z otoczenia do układu lub odwrotnie,
 W - to praca, czyli ta część zmiany energii wewnętrznej układu, która zamieniła się na mechaniczną otoczenia lub z mechanicznej otoczenia powstała.